Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych jest Netcomp Wacław Szary z siedzibą w Strzyżowie przy ulicy ul. Kochanowskiego 6, 38-100 Strzyżów, adres email:  kontakt@netcomp.pl

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Zebrane dane pozwalają na stałe podnoszenie jakości naszych usług dzięki utrzymaniu stałego kontaktu. Dane nie będą przekazywane do osób trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO, lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód na podstawie art. 6 ust 1 a) RODO, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania i usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody – wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem – w granicach określonych w przepisach prawa.

W jaki sposób skontaktować się Netcomp Wacław Szary w sprawie danych osobowych?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres:

Netcomp Wacław Szary
Kochanowskiego 6
38-100 Strzyżów

lub wysyłając wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@netcomp.pl

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją odmowy podania danych jest brak zawarcia umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 b) RODO) bądź skorzystania z informacji handlowych oraz marketingowych przedstawianych przez Administratora (art. 6 ust. 1 a) RODO).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Netcomp Wacław Szary przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

  • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych danych przez Netcomp Wacław Szary, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
  • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Netcomp Wacław Szary, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Netcomp Wacław Szary nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany powyżej: korespondencyjny: Netcomp Wacław Szary z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 6, 38-100 Strzyżów lub e-mailowy: kontakt@netcomp.pl. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Informacje systemowe (logi systemów)

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych.

Netcomp Wacław Szary będzie analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

W takcie korzystania ze strony internetowej netcomp.pl mogą być zapisywane na Państwach urządzeniach pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach naszej strony internetowej są odczytywane i pomagają ją dostosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych.

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Państwu efektywnego korzystania z naszego serwisu internetowego, przykładowo:

  • utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest informacja o zalogowaniu się – dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła;
  • rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby wyświetlać strony zgodnie z Państwa preferencjami, np. ustawienia czcionki;
  • dostosowanie serwisu – dostarczenie treści dostosowanej do Państwa zainteresowań, polepszenie sposobów działania serwisu i jego zawartości;
  • badanie efektywności naszych reklam.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszego serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Informację jak zarządzać plikami cookies znajdziemy zwykle w sekcji “Pomoc” poszczególnych przeglądarek, poniżej opisujemy jak wyłączyć cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Mozilla Firefox
W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”.
Przeglądarka daje możliwość wyboru pomiędzy usunięciem ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitym ich usunięciem.

Microsoft Internet Explorer
W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje Internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”.
Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Ustawienia”, następnie ustawienia “Zawansowane”. W sekcji “Prywatność i bezpieczeństwo” należy kliknąć przycisk “Ustawienia treści”. W sekcji “Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.

Opera
W menu “Narzędzia” należy wybrać “Preferencje” i w nich zakładkę “Zaawansowane”.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub nie pozycji “Ciasteczka”.

Safari
W menu “Safari” należy wybrać “Preferencje” i kliknąć ikonę “Bezpieczeństwo”.
W obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”, można zmienić ustawienia plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.